vrijdag 9 november 2007

David van Reybrouck op zondag 18 november 2007 in Het Penhuis!


David van Reybrouck (°1971)

‘Elke goede schrijver bouwt zijn verhaal met resten van het verleden, zoals een termiet dood hout nodig heeft om te leven.’

Hij is actief als cultuurhistoricus, archeoloog, dichter, publicist en schrijver.
Zijn academische interesses gaan uit naar de geschiedenis van de mens - dierverhouding in de 19de en 20ste eeuw, hetzij in wetenschappen als de archeologie, de antropologie en de biologie, hetzij in literaire en populaire verbeelding.

Hij debuteerde in 2001 met het bewonderenswaardige ‘De plaag: het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid- Afrika’ dat werd genomineerd voor de Gouden Uil en de debutantenprijs van Dordrecht. Hij kaapte de Debuutprijs 2002 en de vierjaarlijkse Literatuurprijs weg, categorie Essay, van de provincie Vlaams- Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
‘De plaag’ was een non - fictieboek waarin de protagonist in Zuid- Afrika op zoek gaat naar het (vermeende) plagiaat van Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck.
Een heus verschil met ‘Slagschaduw’ (2007), een echte roman waarin doorvoelde emoties de bovenhand krijgen. Dit boek werd meer dan een verzonnen verhaal. Er werd een flinke hap onderzoekingsmateriaal in verwerkt. Het werd een zoektocht naar een evenwicht vinden tussen onderzoek, autobiografie en vertelling.
Het boek gaat over verlies: het verlies van een geliefde, het verlies van een vriend.
Hij hanteert een opvallende stijl: beladen met metaforen van zompigheid, verval en drassige grauwheid. Het gaat hier niet om een objectief verslag.
Hij schrijft als een beeldhouwer. Heel picturaal en met tastbare, visuele beelden.
Hij houdt van een taal met een zekere vleselijkheid. ‘Aan auteurs die een soort aardsheid in zich hebben voel ik mij verwant’ merkte hij eens op in een interview.
Ondertussen ontpopte hij zich ook tot een voortreffelijke dichter.
Afgelopen jaar won hij ook nog voor zijn artikelenreeks in De Morgen ‘KVS in Kongo’ de Vlaamse Noord – Zuid – Persprijs.


Dominique Bibau (°1977), de gastheer, studeerde Germaanse taal- en letterkunde in Leuven, daarna werkte hij enkele jaren als radiojournalist en eindredacteur.
Nu is hij leraar Nederlands – Engels.
Hij publiceerde verschillende kortverhalen en gedichten.
Hij won in 2004 de VDAB – debuutprijs.

Geen opmerkingen: