dinsdag 4 maart 2014

De Dichter des Vaderlands Charles Ducal te gast op 16 maart 2014 in Het Penhuis!


Charles Ducal (°1952)
Hij wordt gezien als één van de belangrijkste dichters uit ons taalgebied.
 
In 1987 maakte hij een opmerkelijk debuut met zijn poëziebundel ‘Het huwelijk’.

Datzelfde jaar verscheen een aantal van zijn gedichten ook in de geruchtmakende bloemlezing ‘Twist met ons’, met poëzie van Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoy en Bernard Dewulf.
Hij schreef tot nu toe zes dichtbundels. Dit jaar verschijnt zijn nieuwe bundel ‘De buitendeur’.
Ducal schrijft poëzie in een klassieke vorm. Zijn gedichten zijn vrijwel onmiddellijk toegankelijk.

Voor zijn bundel ‘In inkt gewassen ‘(2006), een intieme en tegelijk een politiek dichterlijk zelfonderzoek, kreeg hij de eerste Herman de Coninckprijs. De jury sprak vol lof over zijn poëzie: 'Deze bundel getuigt van het eerste tot het laatste gedicht van een gerijpt literair meesterschap, waarin de dichter geen enkele concessie doet, noch aan de wereld, noch aan zichzelf.'

In 2010 schreef Ducal het gedichtendag - essay ‘Alle poëzie dateert van vandaag’, een pleidooi om het lezen van poëzie via het onderwijs te bevorderen.
Op 3 april 2012 werd Charles Ducal zestig jaar. Ter ere van die verjaardag en zijn vijfentwintigjarige dichterschap verscheen de verzamelbundel ‘Alsof ik er haast ben’.
Eind januari van dit jaar werd hij officieel aangesteld als Dichter des Vaderlands. Dit houdt o.m. in dat hij zes gedichten per jaar zal schrijven. Hij zal deze titel voeren tot eind 2015. Daarna zal hij zijn nominatie doorgeven aan een Franstalige poëet .
Anneleen De Coux (°1978)
de gastvrouw, studeerde Germaanse Talen aan de Vrije Universiteit Brussel en promoveerde er op een studie over de metapoëzie van Jacques Hamelink. Zij is redactielid van Poëziekrant, vast medewerkster van Deus ex Machina en schrijft verder geregeld over hedendaagse Nederlandstalige poëzie voor o.a . De leeswolf en Ons Erfdeel.
Plaats: Oranjerie, Broelmuseumtuin Broelkaai 6 in Kortrijk.
Tussen 10.30 u. en 12.15 u.
Kaartjes: best reserveren via Uit in Kortrijk 056 239855    7 euro (aperitiefje inbegrepen)
(GdV)
 

Geen opmerkingen: